Meno:Ing. Hana Szabová
Adresa:Horská 1308/43
PSČ/miesto:958 06 Partizánske
Miesto výkonu znaleckej činnosti:Horská 1308/43, 958 06 Partizánske
Telefón:+421 91 13 13 011
E-mail:znalec.szabova@gmail.com
Web-stránka:www.znalec-obuv-koza.sk
BankaFIO banka
Smer. kód banky:8330
Číslo účtu.2500854175
IBAN:SK17 8330 0000 0025 0085 4175
SWIFT:FIOZSKBAXXX
DIČ:1031833429
IČO:42353530
IČ DPH:znalec nie je platcom DPH
Registračné číslo znalca:914385

Sídlo vlastníka a vydavateľa média: Partizánske

Hlavné zameranie: Web-stránka je voľne prístupným internetovým portálom venujúcemu sa znaleckej činnosti v odbore Kožiarske a kožušnícke výrobky, obuv.