Od roku 2008 som zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (JASPI) - evidenčné číslo znalca 914385. www.justice.gov.sk

Vyštudovala som VUT Brno, fakultu technologickú v Gottwaldove, dnešnom Zlíne, odbor technológia kože, plastov a gumy so špecializáciou na spracovanie koží a kožušín (kožiarska technológia – garbiarstvo).

Od ukončenia štúdia štátnou záverečnou skúškou som takmer nepretržite pracovala v svojom odbore. Najskôr som prešla výrobou v obuvníckom závode ZDA n.p. Partizánske, neskôr som pracovala vo výskume, kde som sa venovala najmä automatizácii technickej prípravy výroby, čiže navrhovaniu a modelovaniu obuvi na počítači. Od roku 1994 som pracovala ako manažér kvality a vedúca reklamačného oddelenia v súkromnej spoločnosti - veľkoobchode s obuvou a koženou galantériou s pobočkami i v Českej republike, kde som sa venovala najmä riešeniu sporných a zamietnutých reklamácií.

Od roku 2007 som pracovala pre akreditovanú skúšobňu VIPOTEST s.r.o. Partizánske, v mene ktorej som posudzovala reklamácie a vydávala odborné posúdenia podľa §2 písm. n, zákona č. 250/2007 Z.z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa. Som dlhoročným členom technickej komisie TK č. 24 Materiály a výrobky kožiarskeho priemyslu pri SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie).

Od roku 2010 sa venujem výhradne znaleckej činnosti, najmä posudzovaniu reklamácií podľa §2 písm. n. zákona č. 250/2007 Z.z. – Zákona o ochrane spotrebiteľa.