Na vypracovanie znaleckého posudku alebo odborného posúdenia je potrebná a nevyhnutná fyzická obhliadka predmetu skúmania. Predmet skúmania mi môže byť doručený poštou, kuriérskou službou alebo i osobne. V prípade, že predmet skúmania nie je možné doručiť na moju adresu (napr. sedacia súprava), je možné dohodnúť termín a miesto obhliadky skúmaného predmetu, na obhliadku sa dostavím osobne.

K predmetu skúmania je potrebné priložiť všetky doklady s tým súvisiace:

  • reklamačný list
  • doklad o zakúpení
  • záručný list alebo príbalový leták
  • korešpondenciu alebo ďalšie dokumenty, ktoré s predmetom skúmania súvisia

Vhodné je priložiť i stručnú žiadosť o posúdenie predmetu skúmania, objednávku služby.